Hem

Volvo Fritidsklubb Köping, VFK Huvudstyrelse

Huvudstyrelsens främsta uppgift är att samordna sektionernas verksamhet.
Dessutom sköter styrelsen budgetarbetet och ekonomin samt informationsfrågor
och kontakten med företagen.
Ingående företag i Köping är Volvo Group Truck Operation, f.d. Powertrain,
och GKN Driveline. Styrelsen tar även initiativ till utåtriktad verksamhet
av mer övergripande karaktär, sådana som inte sköts av någon speciell sektion.

Fritidsklubbens huvudstyrelse består av ordförande, sekreterare,
kassör samt två ordinarie ledamöter.
Varje år hålls styrelsesammanträden, förutom jul- och budget-möte och årsmöte

med sektionerna. Styrelsen håller kontakt med andra Volvoföretag och
koncernidrottsrådet. Den senare instansen håller bland annat i 
"koncernmästerskap" inom Volvo, tidigare benämnd Volvo KCM,
numer SVM, Svenska Volvo Mästerskapen (där bara två grenar ingår numer, bowling och golf).

Styrelse Namn  
Ordförande Peter Henriksson
Sekr. Lars Nilsson
Kassör Tommy Larsson
Ledamot Thomas Möller
Ledamot. Vakant

 

  Namn  
Revisor Bastian Schall
Revisor Kaj Kjellin
Suppl. Pekka Dufva

Volvogården Köping: Tel. 0221-22014