Välkommen till VFK, Volvo FritidsKlubb Köping!

Klicka på den här länken för allmän information om Fritidsklubben
Information om Fritidsklubbens sektioner finns på länkar i sammanställningen nedan.

 

Om ni har frågor eller synpunkter på något i innehållet i dessa sidor så hör gärna av er.
Om det gäller någon viss sektion så hör av er till någon i den sektionens styrelse, annars så hör av er till
Fritidsklubbens mailadress: vfk.koping (at) gmail.com

Volvo Fritidsklubb Köping

VFK, Volvo Fritidsklubb, Köping bildades 1960 för anställda på Volvo i Köping.
VFK
  har till ändamål att stimulera till idrott, friluftsliv och andra fritidsaktiviteter.
VFK vill genom målmedveten satsning på aktiviteter i olika former stärka kamratskap och samhörighet mellan människor och företag.
VFK vill dessutom genom sin verksamhet i god kamrat- och idrottsanda arbeta för ökad trivsel och friskare människor inom företagen. 
VFK:s verksamhet, bl.a. i sektionerna, genomförs med ekonomiskt stöd från företagen Volvo GTO och GKN Driveline i Köping samt medlemsavgifter som årsmötet beslutar om.

Medlemskap i Fritidsklubben gäller för dem som är tillsvidare anställda ("fast anställda") på Volvo eller GKN i Köping. D.v.s. inte för inhyrda från bemanningsföretag på de båda företagen i Köping. Medlemsavgiften är 75 kr per år och medlem som dras på januarilönen varje år. Några sektioner har också egna årliga medlemsavgifter.
För Volvoanställda med Köping som tjänsteställe men som organisatoriskt tillhör annan ort, globalt eller ex. Gbg där lönen betalas ut ifrån, dras inte medlemsavgiften på lön där utan de får själva årligen senast sista januari betala in avgiften 75 kronor/år till klubbens bankgiro: 382-4406 (uppge ärende samt namn, avdelning och anställningsnummer). Pensionärer som var medlem i Fritidsklubben när de slutade anställningen på sitt företag och började ta ut pension från Försäkringskassan fortsätter att vara livslång medlem i VFK. De betalar ingen årlig medlemsavgift till VFK. Alla medlemmar i Fritidsklubben har rätt att delta i alla sektioners verksamhet. Anmälan om nytt medlemskap och utträde ur klubben kan göras till personalavdelningen på företaget eller till lönekontor om företaget har det.

Volvo FK Huvudstyrelse och sektioner 2024
Huvudstyrelse Namn Mobilnr Mailadress
VFK klubben VFK klubben   vfk.koping (at) gmail.com
Ordförande Mattias Lövgren 070-2878906 mattiaslovgren77 (at) hotmail.com
Vice ordförande/sekr. Curt Lillquist 070-3644722 curt.lillquist (at) telia.com
Kassör Tommy Larsson 070-2429123 tommy58 (at) koping.net
Ledamot Gunnar Tångrot 070-6766115 gunnar.tangrot (at) koping.net
Ledamot Fredrik Juhlin 073-9808278 julle (at) koping.net
Info om sektioner Ordförande    
Fiske Matti Karresmaa 072-7005121 matti.karresmaa (at) volvo.com
Golf Robert Erixon 070-7071382 robert.erixon (at) volvo.com
Pistolskytte Stefan Larsson 070-6037126 stefan.larsson (at) gknautomotive.com

 

UP