Välkommen till VFK, Volvo FritidsKlubb Köping!

Inbjudan och anmälan till VFK årsmöte 230222

Allmän information om Fritidsklubben

Aktuella anslag på TV-skärmar och anslagstavlor


Information om Fritidsklubbens sektioner (klicka på länk till aktuell sektion):
(Genom att sen klicka på symbolen upp till höger för rutnätsvy så får man en mer överskådlig listvy)

Aktivitetskalender för klubben:


 

Om ni har frågor eller synpunkter på något i innehållet i dessa sidor så hör gärna av er. Om det gäller någon sektion så hör av er till någon i den sektionens styrelse, annars så hör av er till

Fritidsklubbens mailadress: vfk.koping@gmail.com

Volvo Fritidsklubb Köping  Klubbens bankgiro: 382-4406

VFK, Volvo Fritidsklubb, Köping bildades 1960 för anställda på Volvo i Köping.
VFK
  har till ändamål att stimulera till idrott, friluftsliv och andra fritidsaktiviteter.
VFK vill genom målmedveten satsning på aktiviteter i olika former stärka kamratskap och samhörighet mellan människor och företag.
VFK vill dessutom genom sin verksamhet i god kamrat- och idrottsanda arbeta för ökad trivsel och friskare människor inom företagen. 
VFK:s verksamhet, bl.a. i sektionerna, genomförs med ekonomiskt stöd från företagen Volvo GTO och GKN Driveline i Köping samt medlemsavgifter som årsmötet beslutar om.

Medlemskap i Fritidsklubben gäller för dem som är tillsvidare anställda ("fast anställda") på Volvo eller GKN i Köping. D.v.s. inte för inhyrda från bemanningsföretag på de båda  företagen i Köping. Medlemsavgiften är 75 kr per år och medlem som dras på januarilönen varje år.
För Volvoanställda med Köping som tjänsteställe men som organisatoriskt tillhör annan ort, globalt eller ex. Gbg, dras inte medlemsavgiften på lön utan de får själva årligen senast sista januari betala in avgiften 75 kronor/år till klubbens bankgiro:382-4406 (uppge namn, avdelning och anställningsnummer). Pensionär som var medlem i Fritidsklubben när de slutade anställningen på företagen och började ta ut ut pension från Försäkringskassan fortsätter att vara medlem som pensionär i VFK. De betalar dock ingen årsavgift. Alla medlemmar i Fritidsklubben har rätt att delta i alla sektioner. Några sektioner har därutöver egna avgifter.

 

Volvo FK Huvudstyrelse och sektioner 2022
Huvudstyrelse Namn Mobilnr Klubbens Mailadresser Egen Mailadress
VFK.klubben VFK.klubben   vfk.koping@gmail.com  
Ordförande Jan Engström 070-8006090 vfk.koping@gmail.com janne@valskog.com
Vice ordförande Thomas Möller 070-8640179 vfk.koping@gmail.com fam.moller@live.se
Sekreterare Curt Lillquist 070-3644722 vfk.koping@gmail.com curt.lillquist@telia.com
Kassör Tommy Larsson 070-2429123 vfk.kassor@gmail.com tommy58@koping.net
Ledamot Gunnar Tångrot 070-6766115   gunnar.tangrot@koping.net
         
Sektioner Ordförande   Sektionernas Mailadresser  
Fiske Matti Karresmaa 072-7005121 vfk.fiske@gmail.com matti.karresmaa@volvo.com
Golf Robert Erixon 070-7606341 vfk.golf@gmail.com robert.erixon@volvo.com
Pistolskytte Stefan Larsson 070-6037126 vfk.pistol@gmail.com stefan.larsson2@gknautomotive.com

 

UP