Välkommen till VFK, Volvo FritidsKlubb Köping!

Sidan är under omarbetning. //CL

Konstsektion Tavellotteri 2020 Tavlor och vinnare

Fritidsklubbens e-postadress: vfk.koping@gmail.com

Volvo Fritidsklubb Köping

VFK, Volvo Fritidsklubb, Köping har till ändamål att stimulera till idrott, friluftsliv och andra fritidsaktiviteter.
VFK vill genom målmedveten satsning på aktiviteter i olika former stärka kamratskap och samhörighet mellan människor och företag.
VFK vill dessutom genom sin verksamhet i god kamrat- och idrottsanda arbeta för ökad trivsel och friskare människor inom företagen. 
VFK:s verksamhet, bl.a. i sektionerna, genomförs med ekonomiskt stöd från företagen Volvo GTO och GKN Driveline i Köping samt de medlemsavgifter som årsmötet beslutar om.
Medlemskap i Fritidsklubben gäller för dem som är anställda och har lön direkt från AB Volvo eller från GKN Driveline och som har Köping som tjänsteställe. D.v.s. inte för inhyrda anställda hos bemanningsföretag eller på annat sätt inhyrda.
Tjänsteställe räknas som den ort där man geografiskt har sin huvudsakliga sysselsättning, så organisatoriskt anställda i Göteborg eller på andra orter med tjänsteställe i Köping kan vara medlemmar. För medlemmar som är organisatoriskt anställda i Köping dras medlemsavgifterna på januarilönen varje år. Medlemsavgiften är 75 kr per år och medlem. För Volvoanställda med Köping som tjänsteställe men som organisatoriskt tillhör annan ort, globalt eller som ex. i Gbg, dras inte medlemsavgiften på lön utan de får själva årligen senast sista januari betala in avgiften 75 kronor/år till klubbens bankgiro:382-4406 (uppge namn, avdelning och anställningsnummer). Pensionär som var medlem i Fritidsklubben vid sin pension fortsätter att vara medlem som pensionär, betalar dock ingen årsavgift. Alla medlemmar i Fritidsklubben har rätt att delta i alla sektioner. En del  sektioner har egna medlems- eller deltagaravgifter.