Välkommen till VFK, Volvo Fritidsklubb Köping!

VFK, Volvo Fritidsklubb, Köping har till ändamål att stimulera till idrott, friluftsliv
och andra fritidsaktiviteter. VFK vill genom målmedveten satsning på aktiviteter i 
olika former stärka kamratskap och samhörighet mellan människor och företag. 

VFK vill dessutom genom sin verksamhet i god kamrat- och idrottsanda 
arbeta för ökad trivsel och friskare människor inom företagen. 
VFK:s verksamhet, bl.a. i sektionerna, genomförs med ekonomiskt stöd från företagen Volvo GTO och GKN Driveline i Köping
samt de medlemsavgifter som årsmötet beslutar om. Medlemskap i Fritidsklubben gäller för de som är anställda och har lön
direkt från AB Volvo eller GKN Driveline och som har Köping som tjänsteställe, Inhyrda anställda hos bemanningsföretag eller på annat sätt inhyrda är inte medlemmar. Tjänsteställe räknas som den ort där man geografiskt har sin huvudsakliga sysselsättning, så organisatoriskt anställda i Göteborg eller på andra orter med tjänsteställe i Köping kan vara medlemmar. För medlemmar som är organisatoriskt anställda i Köping dras medlemsavgifterna på januarilönen varje år. Medlemsavgiften är 75 kr per år och medlem.  
För Volvoanställda med Köping som tjänsteställe men som
organisatoriskt tillhör annan ort, globalt eller ex. Gbg, dras inte medlemsavgiften på lön
utan de får själva årligen senast sista januari betala in avgiften 75 kronor/år
till klubbens bankgiro:382-4406 (uppge namn, avdelning och anställningsnummer).
För ytterligare beskrivning av Volvo Fritidsklubb Köping
se fliken Stadgar till vänster i menyn. 

Om ni har frågor eller synpunkter på något i innehållet i dessa sidor 
så hör gärna av er. Om det gäller någon sektion så hör av er till någon 
i den sektionens styrelse, annars hör av er till Fritidsklubbens e-postbrevlåda.