Välkommen till VFK, Volvo Fritidsklubb Köping!

För anställda på Volvo GTO som vill bli medlemmar eller gå ur VFK skicka mail till Fritidsklubbens mailadress enligt nedan.
Anställda på GKN kontaktar Personalavdelningen.
Ange vad du vill göra och dina uppgifter:
Namn
Avdelning
Anställningsnummer

Medlemskap i Fritidsklubben gäller för de som är anställda och har lön 
direkt från AB Volvo (eller GKN Driveline) och som har Köping som tjänsteställe. D.v.s. inte för inhyrda anställda hos bemanningsföretag eller på annat sätt inhyrda. Tjänsteställe räknas som den ort där man geografiskt har sin huvudsakliga sysselsättning, så organisatoriskt anställda i Göteborg eller på andra orter med tjänsteställe i Köping kan vara medlemmar. För medlemmar som är organisatoriskt anställda i Köping dras medlemsavgifterna på januarilönen varje år. Medlemsavgiften är 75 kr per år och medlem.  
För Volvoanställda med Köping som tjänsteställe men som
organisatoriskt tillhör annan ort, globalt eller ex. Gbg, dras inte medlemsavgiften på lön
utan de får själva årligen senast sista januari betala in avgiften 75 kronor/år
till klubbens bankgiro:382-4406 (uppge namn, avdelning och anställningsnummer).
Fritidsklubbens e-postbrevlåda.