SVM, Svenska Volvo Mästerskapen (f.d. Volvo Koncernmästerskap)

Detta är hemsida för SVM, Svenska Volvo Mästerskapen.
I Mästerskapen kan anställda i Sverige delta (ej inhyrd personal) som är medlemmar i Idrotts- och fritidsföreningar
på alla AB Volvobolagen och VCC, Volvo Cars.

SVM i Bowling Hemsida

Synpunkter på sidan (eller annat) kan skickas via mail till sammankallande i Rådet
Curt Lillquist, Volvo Köping