Volvo FK Bowling Verksamhetsberättelse 2014-2015

Styrelsen för Volvo Fritidsklubb Bowlingsektion i Köping får för 
verksamhetsåret 2014 - 2015 avgiva följande berättelse:

Styrelsen har under året bestått av följande ledamöter:
Styrelse        Namn 
Ordförande       Curt Lillquist 
Vice Ordf/Sekr     Svante Svedberg 
Kassör         Stig Ek 
Ledamot		    Catrin Lood 

Övriga funktionärer
Uttagningskommitté, UK Curt Lillquist (sammank.) Roland Hermansson deltog inledningsvis.
Materialförvaltare   Gunilla Öberg
Träningsansvarig	Roland Hermansson
Valberedningskommitté  Bereket Kelemeworki (sammank.) och Roland Hermansson
Firmatecknare		Stig Ek och Curt Lillquist, var för sig
Repr. i alliansen    Styrelserepr.
Repr. vid VBFs årsmöte Styrelserepr.

Slutord
Efter årets säsong, den 70:e, tackar styrelsen för årets verksamhet
med mycken trevlig samvaro. Resultatmässigt i seriespelet har säsongen varit
av lite varierande kvalitet. A-laget kom på en tredje plats i sin Div. 3-serie
och det blev därmed inget kval utan laget blir kvar i Div. 3 till nästa säsong.
Klubben hade två lag i Halligan. Lag H1 kom tvåa i serien och spelade därmed
final i Halligan. Finalen spelades den den 3 maj mot Pensionärerna som dock vann finalen.
Lag H2 kom snubblande nära i serietabellen med samma poäng som H1. 

Tack för en trevlig bowlingsäsong.

Köping den 16 maj 2015
____________________    ______________________   __________________________

Curt Lillquist       Svante Svedberg      Stig Ek
Ordförande         Sekreterare        Kassör

Länkar för verksamhetsåret 2014-2015:
1.  Sammanställning aktiviteter Volvo FK -14/15
2.  Serietabeller för A-laget eller H-lagen
3.  Seriespel
4A. Ranking och seriesnitt från BITS
4B. Serie- och formsnitt under säsongen för medlemmar i Volvo FK Bowling  
5   Resultat KM -14/15
6A. Klubbrekord för VOLVO FK Bowling i modern tid fr.o.m. 2007
6B. Klubbrekord för VOLVO FK Bowling i historisk tid t.o.m. 2006
7.  Sammanställning A-lagsspel sedan klubben VOLVO FK startade 1945
8.  Sammanställning Styrelseledamöter och Klubbmästare sedan
    klubben VOLVO FK startade 1945