Svenska Volvo Mästerskapen i Bowling -
Resultat 4-manna mixedlag

 
År Spelplats Vinnande ort Resultat  
1980 Umeå Umeå 5970  
1981 Trollhättan Göteborg 6229  
1982 Kalmar Eskilstuna 6044  
1983 Arvika Skövde 6012  
1984 Eskilstuna Eskilstuna 5933  
1985 Göteborg Skövde 6461  
1986 Köping Köping 6124  
1987 Olofström Göteborg 4681 24 serier
1988 Hallsberg Umeå 4591 24 serier
1989 Skövde Umeå 6451  
1990 Trollhättan Köping 4590 24 serier
1991 Arvika Skövde 6028  
1992 Eskilstuna Skövde 6264  
1993 Kalmar Göteborg 6326  
1994 Borås Skövde 6016  
1995 Göteborg Göteborg 6230  
1996 Köping Trollhättan 6572  
1997 Säffle Göteborg 6358  
1998 Hallsberg Göteborg 4657 24 serier
1999 Skövde Göteborg 6363  
2000 Trollhättan Göteborg 6444  
2001 Arvika Göteborg 6802  
2002 Borås Göteborg 6438  
2003 Eskilstuna Göteborg 6379  
2004 Göteborg Göteborg 6702  
2005 Köping Göteborg 6330  
2006 Hallsberg Skövde 6242  
2007 Skövde Skövde 6899  
2008 Trollhättan Skövde 6273  
2010 Braås Skövde 6564  
2011 Borås Skövde 4865 24 serier
2012 Eskilstuna Göteborg 6488  
2013 Köping Göteborg 6080  
2014 Hallsberg Skövde 6370  
2015 Skövde Skövde 6225  
2016 Göteborg Köping 6812  
2017 Borås Göteborg 6757  
2018 Eskilstuna Göteborg 6873  
2019 Köping Köping 6680