Regler för Svenska Volvomästerskapen i Bowling, SVM. Ändrade 180523.

SVM i bowling arrangeras varje år enligt arrangörscykel som upprättas av Koncernidrottsrådet.
Tävlingen arrangeras under andra speluppehållet i seriespelet på hösten, 
om möjligt i samband med nationell tävling.
För att få deltaga i mästerskapet i bowling hänvisas till stadgar för 
Svenska Volvomästerskapen (§ 3A Representationsrätt) enl. nedanstående.

Utdrag ur Stadgarna för SVM: Stadgar för Svenska Volvomästerskapen
"Idrotts- och fritidsföreningar inom Svenska Volvoföretag, 
samt företag som producerar produkter som varuförs under namnet Volvo,
äger rätt att delta i sanktionerade Mästerskap. Genom deltagande åtar 
man sig arrangörsskapet i de grenar man deltager uti enligt rådets fastställda cykel. 
Person som vid sin pension var Volvoanställd äger rätt att delta i SVM.
Företag med avlägsen geografisk placering kan av Rådet bli annorlunda
bedömt beträffande ansvar för arrangörsskap.
Antalet deltagare från varje ort maximeras till åtta, varav max sex herrar och max tre damer. 
Tävlingen spelas över åtta serier, men om särskilda skäl föreligger kan antalet 
serier minskas av arrangören till minimum sex serier.
Arrangör blandar, genom lottning, för varje start de spelande deltagarna
så att deltagare från olika orter spelar med/mot varandra.

Tävlingen omfattar:
Mästerskap herrar - individuellt (Guld, silver och bronsmedaljer)
Mästerskap damer - individuellt (Guld, silver och bronsmedaljer)
Mästerskap lag mixed - fyra bästa onominerade deltagarna per ort, både herrar och damer
(fyra guldmedaljer, en monterplakett och ett vandringspris)

Minnesplakett i guld till företag samt till varje lagmedlem.
I fyrmanna mixedlag spelas om ett vandringspris, som spelas ut vid tre inteckningar.
Det företag som vinner detta vandringspris för gott skall anskaffa ett nytt, 
kostnaderna står det företaget för. Priset bör ligga på ungefär 1000:- i 2015 års penningvärde.

För deltagare med aktiv spelarlicens hålls, med obligatoriskt deltagande, 
en gemensam insatstävling för herrar och damer med handikapp avseende helgen innan tävlingarna.
Insatsens storlek bestäms på lagledarmöte inför varje års tävling och 
betalas kontant av deltagarna inför start.
2/3 av prissumman går till bäst totalt på 8 serier, 1/3 till bästa enkelserie.

Reglerna genomgås och revideras varje år om nya förslag föreligger.
Förslagen skall ha inkommet, till arrangören, senast 1 månad före inbjudans
utskickande. Detta så att förslagen kan medsändas till samtliga företag.
Om förslag till ändringar har inkommit till arrangören eller om arrangören annars
så finner kallas en lagledare för varje företag av arrangörerna till ett lagledarmöte 
för att diskutera eventuella förändringar. De församlade lagledarna benämns
Sektionskommitté och är tävlingens högsta beslutande organ.
Beslutade ändringar av reglerna görs av mötessekreteraren,
meddelas till webmaster för SVM i Bowlings hemsida.
Beslut av ändringar kan endast göras av i tid inkomna förslag.
Arrangerade företag skall om annat ej beslutas leda mötet och nästa års
arrangör är sekreterare och svarar för mötesprotokollet.

Tävlande från varje ort skall om möjligt bära enhetlig Volvodräkt.
Om det arrangeras lokal tävling i samband med SVM så skall 
SVM-arrangören söka dispens för spelare från andra föreningar
för att i denna tävling få bära Volvodräkt.

I övrigt gäller Stadgar för Svenska Volvomästerskapen