Regler för SVM, Svenska Volvomästerskapen i Bowling. Ändrade 191110.

SVM i bowling arrangeras varje år enligt arrangörscykel som upprättas av SVM Koncernidrottsråd.
Tävlingen arrangeras under andra speluppehållet i seriespelet på hösten.
För att få delta i Mästerskapet i bowling hänvisas till stadgar för 
Svenska Volvomästerskapen (§ 3A Representationsrätt) enl. nedanstående.
 
Utdrag ur Stadgarna för SVM: Stadgar för Svenska Volvomästerskapen
"Idrotts- och fritidsföreningar inom Svenska Volvoföretag, 
samt företag som producerar produkter som varuförs under namnet Volvo,
äger rätt att delta i sanktionerade Mästerskap. Genom deltagande åtar 
man sig arrangörsskapet i de grenar man deltar i enligt rådets fastställda cykel. 
Person som vid sin pension var Volvoanställd äger rätt att delta i SVM.
Ort med avlägsen geografisk placering kan av Rådet bli annorlunda
bedömt beträffande ansvar för arrangörsskap.
Antalet deltagare från varje ort är maximerat till tio.

Fördelning av antal herrar och damer från resp. ort avgör varje ort själva. 
Tävlingen spelas över åtta serier, men om särskilda skäl föreligger kan antalet 
serier minskas av arrangören till minimum sex serier.
Arrangör blandar, genom lottning, för varje start de spelande deltagarna
så att deltagare från olika orter spelar med/mot varandra.
 
Tävlingen omfattar:
Mästerskap herrar - individuellt - Guld, silver och bronsmedaljer
Mästerskap damer - individuellt - Guld, silver och bronsmedaljer
Mästerskap 4-mannalag mixed De fyra bästa onominerade deltagarna per ort, både herrar och damer.
Guldmedaljer till de fyra deltagarna i segrande lag och en monterplakett och ett vandringspris till segrande ort.
I fyrmanna mixedlag spelas om ett vandringspris, som spelas ut vid tre inteckningar.
Den ort som vinner detta vandringspris för gott skall anskaffa ett nytt, kostnaderna står den orten för.
Priset bör ligga på ungefär 1000:- i 2019 års penningvärde.
 
För deltagare med aktiv spelarlicens hålls, med obligatoriskt deltagande, 
en gemensam insatstävling för herrar och damer med handikapp avseende helgen innan tävlingarna.
Insatsens storlek bestäms på lagledarmöte inför varje års tävling och 
betalas kontant av deltagarna inför start. 2/3 av prissumman går till bästa resultat totalt på 8 serier, 1/3 till bästa enkelserie.
 
Inbjudan med anmälan till Mästerskapet skickas till deltagande orter senast två månader innan tävlingen.
Reglerna genomgås och revideras varje år om nya förslag föreligger.
Förslagen skall ha inkommet, till arrangerande ort, senast en månad före inbjudans utskickande,
d.v.s. tre månader innan tävlingen. Detta så att förslagen kan skickas till samtliga orter i samband med inbjudan.
Ett lagledarmöte skall hållas efter tävlingens slut med en lagledare från varje ort för att
bl.a. diskutera ev. förändringar av reglerna och kommande års tävlingar.
Arrangerande ort tar fram dagordning för mötet.
De församlade lagledarna benämns Sektionskommitté och är tävlingens högsta beslutande organ.
Beslutade ändringar av reglerna görs av mötessekreteraren, som meddelar till webmaster för SVM Bowlings hemsida.
Beslut av ändringar kan endast göras av i tid inkomna förslag.
Arrangerade ort skall, om annat ej beslutas, leda mötet och nästa års arrangör är sekreterare och svarar för mötesprotokollet.
 
Tävlande från varje ort skall om möjligt bära enhetlig Volvodräkt.
Om det arrangeras lokal tävling i samband med SVM så skall 
SVM-arrangören söka dispens för spelare från andra föreningar
för att i denna tävling få bära Volvodräkt.
 
I övrigt gäller Stadgar för Svenska Volvomästerskapen